بودجه سال آینده شهرداری در بخش هزینه‌ها انقباضی است

مظاهریان خبر داد

بودجه سال آینده شهرداری در بخش هزینه‌ها انقباضی است
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده شهرداری را محله‌محوری عنوان کرد که برای اجرای پروژه هایی از این دست، حدود دو هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 پیش بینی شده است.
حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنوشت، از تدوین نهایی لایحه بودجه 1399 شهرداری تهران خبر داد و اظهار کرد: بودجه سال 99 در حال نهایی شدن است و منتظر تصویب متمم بودیم که اعداد و ارقام متمم در آن بنشیند. در حال حاضر با تصویب متمم در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران، آماده ارسال لایحه بودجه 99 به شورا هستیم.
معاون شهردار تهران رقم سقف لایحه بودجه 99 را 27 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که به گفته وی مهم‌ترین ویژگی‌ آن اولویت محور بودن است.
مظاهریان درباره اعتبار حمل و نقل در لایحه بودجه 99 هم توضیح داد: حمل و نقل عمومی یکی از محورهای مهم لایحه سال آینده است که بیش از سه هزار میلیارد تومان برای توسعه این بخش در نظر گرفته شده است. برای پروژه‌های محله محور هم حدود دو هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: البته تمامی این اعداد و ارقام متناسب با تحولاتی که در متمم و تصمیماتی که در شورا گرفته می شود، باید نهایی شود.
معاون شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه بودجه سال آینده شهرداری تهران انقباضی نیست، گفت: باتوجه به اولویت محور بودن بودجه 99 شهرداری، پروژه‌هایی در سال آینده ردیف بودجه خواهند گرفت که در اولویت توافقی میان شورای شهر و مدیریت شهری قرار داشته و امکان تحقق‌ آن ها در دو سال آینده وجود داشته باشد.
به گفته سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی؛ پروژه‌هایی که به افزایش کیفیت زندگی منجر می‌شوند عموما در دو بخش حمل و نقل و محله محوری قرار دارند.
مظاهریان همچنین تصریح کرد: بودجه سال آینده در بخش هزینه ها انقباضی، اما در بخش پروژه‌های عمرانی انبساطی است.

ارسال شده در بهم 15, 1398