درباره گروه مهندسین و مشاورین پرسانگروه مهندسین مشاور پرسان در دهه هشتاد توسط دکتر مصطفی صادقی کوچصفهانی تاسیس گردید ،این گروه با اتکا به بیش از ده سال سابقه حرفه ای ،فعالیتهای خود را در زمینه طراحی ،نظارت و ساخت آغاز نمود . کارفرمایانی که در ارتباط با این گروه بوده اند عمدتا دستگاه های اجرایی دولتی ،وابسته و خصوصی بوده اند. 

به جهت ارائه طراحی های معماری بی نظیر ،لازم به ذکر است که این گروه برنده پنج مسابقه طراحی شده است. 

اکنون با تکیه به بیش از 1 دهه تجربه گروه قادر است بهترین خدمات را در زمینه مشاوره طرح و مدیریت پروژه های مختلف به کار فرمایان خود ارائه نماید