نخجوان

تهران . نیاوران
9 طبقه مسکونی و 2 طبقه پارکینگ و 1 طبقه لابی و 1 طبقه سالن جیم و استخر
12000 متر مربع
1390